El-Melik

4- EL-MELİK

 

“Gerçek hükümdar” olan Allah'ın (c.c.) “Melik” ismi Kur'an-ı Kerim'de beş defa geçmektedir.

Yusuf suresinde Mısır kralı için “Melik” kelimesi kullanılmış. Bakara 246 da komutan Talut için yine “Melik” kelimesi kullanılmış. Fatiha sûresinde ve Ali İmran 26 da “Malik” ismi, Kamer suresi 55 de “Meliyk” ismi zikredilmiş.

Kainatı yaratan ve koyduğu tabiat kanunlarıyla evreni idare eden ve yönetimine kimseyi ortak etmeyen “Melik”e iman eden bir mü’min, tabiatı Allah'ın mülkü kabul ettiğinden, yeryüzünde Allah'ın döşediği yaygı­lar üzerinde yürür gibi hiçbir güzelliğe zarar vermeden yürür.

Her gün namazında “Nas” suresini okurken insanla­rın tek hükümdarı Allah olduğunu ikrar ederek, Allah'ın kullarının bir tek kılma bile haksız yere dokunmaz.

Krallar, Şahlar, Padişahlar, Cumhurbaşkanları da yö­netimlerinde “Melik” olan Allah'ın yönetim kurallarına uyarlarsa başarı sağlarlar. “Melik” olan Rabbimiz kul­ları arasında Mü’min, kafir ayırımı yapmadan, dil, din, ırk ayrımı yapmadan can, ten, beden veriyor. Kimsenin te­keline bırakmadan hava ve güneş veriyor.[21]

 

kaynak

[21]Mahmut Toptaş, el- Esmaü’l-Husnâ Şerhi, Cantaş Yayınları, İstanbul, Aralık 2000: 32-33.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !